Proces przeetykietowania paczki UPS/Allegro – co to takiego i jak wygląda?

Paczki przewoźnika UPS/Allegro, których np. klient odmówił przyjęcia i oczekują na odebranie zwrotne przez kuriera, wymagają przeetykietowania – tzn. wygenerowania nowej etykiety dla paczki.

Aby sprawdzić czy jakieś przesyłki w Państwa punkcie sprzedaży wymagają przeetykietowania należy przejść do zakładki „Przeetykietowanie”. Pojawi się lista przesyłek oczekujących na przeetykietowanie.

Aby dokonać przeetykietowania, należy wpisać lub zeskanować przesyłkę, a następnie kliknąć przycisk enter. W kolumnie opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „Generuj etykietę”.

Kliknij w przycisk, aby wygenerować etykietę. Wydrukuj ją i naklej na paczkę w miejsce obecnej etykiety.

Proces przeetykietowania został zakończony, a przesyłka z nowym numerem trafiła na listę do wydania kurierowi.

Procesu przeetykietowania można dokonać także bezpośrednio z poziomu tabeli przesyłek do wydania kurierowi.

Znajdując się w zakładce „Obsługa kuriera” -> „Wydaj przesyłkę kurierowi”, po wybraniu operatora UPS, w tabeli przy przesyłce wymagającej przeetykietowania zobaczysz pomarańczowy status „Wymaga przeetykietowania”.

Wpisz numer lub zeskanuj przesyłkę. W kolumnie operacje zobaczysz niebieski przycisk „Przeetykietuj”. Kliknij w niego, aby przejść do procesu przeetykietowania:

Następnie kliknij w przycisk „Generuj etykietę”:

Wydrukuj wygenerowaną etykietę i naklej na paczkę w miejsce obecnej etykiety.

Proces przeetykietowania został zakończony, a przesyłka z nowym numerem trafiła na listę do wydania kurierowi.

Uwaga: wygenerowane etykiety, możesz w późniejszym czasie znaleźć w zakładce „Obsługa przesyłek” -> „Etykiety”.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces przeetykietowania

https://drive.google.com/file/d/1b6YQ_51JRgysdD3s0Wli0beX3yOA485f/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Przesyłka niezaawizowana GLS – co to takiego i co z nią zrobić?

W procesie przyjęcia przesyłek od kuriera GLS, może wystąpić sytuacja, w której kurier będzie miał przesyłkę skierowaną do Twojego punktu sprzedaży, ale przesyłka ta nie będzie widoczna w tabeli przesyłek w zakładce „Obsługa kuriera” -> „Przyjmij przesyłkę od kuriera”.

W tej sytuacji należy dodać paczkę niezaawizowaną do listy.

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki niezaawizowanej:

W kolumnie tabeli opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „DODAJ”:

Po kliknięciu w przycisk, przesyłka zostanie dodana do listy przesyłek oczekujących na przyjęcie od kuriera. Po tym kroku, możesz w standardowy sposób przyjąć uprzednio dodaną przesyłkę od kuriera.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces wydania przesyłki klientowi:

https://drive.google.com/file/d/1RndURpXpJ358ZW_eDbXWY375zLqjoKI1/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak przyjąć paczkę od klienta?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki Smart Points” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz drugi kafel „Obsługa klienta”:

A następnie wybierz kafel „Wydaj przesyłkę klientowi”:

Zobaczysz pole do wpisania lub zeskanowania numeru paczki, którą klient chce nadać w Twoim punkcie:

Po wpisaniu/zeskanowaniu numeru przesyłki, kliknij „Zatwierdź przyjęcie przesyłki”.

O poprawności procesu zostaniesz poinformowany zielonym paskiem z komunikatem:

Proces zakończony – przyjęta od klienta przesyłka oczekuje na odbiór przez kuriera.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces przyjęcia przesyłki od klienta:

https://drive.google.com/file/d/1YGk7YZ7xIXQrTCdZiZ1fxvakIpgN7AIJ/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak wydać paczkę klientowi?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki Smart Points” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz drugi kafel „Obsługa klienta”:

A następnie wybierz kafel „Wydaj przesyłkę klientowi”:

Zobaczysz tabelę z polem do wyszukiwania/skanowania paczek oraz listą wyboru przewoźników. Poniżej znajduje się tabela ze wszystkimi oczekującymi aktualnie na wydanie klientom przesyłkami w Twoim punkcie sprzedaży:

Możesz wybrać operatora przesyłek, którego paczkę chcesz wydać klientowi, by łatwiej było odszukać ją w tabeli:

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki i wciśnij przycisk Enter, by wybrać paczkę, którą chcesz wydać klientowi:

W kolumnie tabeli opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „WYDAJ PRZESYŁKĘ”:

Kliknij w przycisk, zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN klienta, niezbędnego w celu weryfikacji. Poproś klienta o podanie kodu PIN i wpisz w odpowiednie pole. Następnie kliknij „Zatwierdź”:

Zostaniesz poinformowany zielonym komunikatem o poprawności wprowadzonego kodu PIN. Poniżej widoczne będą trzy przyciski: Wydaj przesyłkę, Odmowa przyjęcia przesyłki oraz Anuluj.

Aby zakończyć wydanie przesyłki kliknij w przycisk „Wydaj przesyłkę”.

Aby anulować proces wydania przesyłki, wybierz przycisk „Anuluj”.

Jeśli klient odmawia przyjęcia przesyłki, wybierz przycisk „Odmowa przyjęcia przesyłki”:

Następnie wybierz z listy powód odmowy oraz opcjonalnie wprowadź komentarz dotyczący odmowy i klinknij „Zatwierdź”:

Jeśli wybrałeś przycisk „Wydaj przesyłkę”, o poprawności wydania, zostaniesz standardowo poinformowany zielonym paskiem z komunikatem.

Proces zakończony – przyjęta przesyłka może zostać wydana klientowi.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces wydania przesyłki klientowi:

https://drive.google.com/file/d/1C9jKci–8pyD5ee71uBZHDvFEZXaJGHm/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak wydać przesyłkę kurierowi?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki Smart Points” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz pierwszy kafel „Obsługa kuriera”:

A następnie wybierz kafel „Przyjmij przesyłki od kuriera”:

Zobaczysz tabelę z polem do wyszukiwania/skanowania paczek, listą wyboru przewoźników oraz dwoma przyciskami:

Wybierz operatora przesyłek, którego paczkę chcesz wydać kurierowi:

Zobaczysz listę paczek wybranego operatora, oczekujących na wydanie w Twoim punkcie sprzedaży:

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki i wciśnij przycisk Enter, by wybrać paczkę, którą chcesz przyjąć od kuriera:

W kolumnie tabeli opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „WYDAJ PRZESYŁKĘ”:

Kliknij w przycisk, status „Czy zeskanowana?” zmieni się na tak:

w tym kroku, masz możliwość rezygnacji z wydania paczki poprzez kliknięcie „Anuluj wydanie” w kolumnie „Operacje”.

Aby zakończyć wydanie przesyłki, kliknij w niebieski przycisk powyżej tabeli:

UWAGA: w zależności od przewoźnika, w kolejnym kroku możesz zostać poproszony o podanie kodu PIN/zlecenia odbioru kuriera. W takim przypadku oproś kuriera o podanie PINu lub numeru zlecenia odbioru i wpisz go w wyskakujące okienko w aplikacji.

Poprawne wydanie zakończy się zielonymi paskami z komunikatami informującymi o pomyślnym wydaniu paczek kurierowi:

Proces zakończony – przyjęta przesyłka może zostać wydana kurierowi.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces wydania przesyłki kurierowi:

https://drive.google.com/file/d/1HZPrEsdutTEbk_f0l9hfyA98OWNGv6Wa/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak przyjąć paczkę od kuriera?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki Smart Points” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz pierwszy kafel „Obsługa kuriera”:

A następnie wybierz kafel „Przyjmij przesyłki od kuriera”:

Zobaczysz tabelę z polem do wyszukiwania/skanowania paczek, listą wyboru przewoźników oraz dwoma przyciskami:

Wybierz operatora przesyłek, którego paczkę chcesz przyjąć od kuriera:

Zobaczysz listę paczek wybranego operatora, oczekujących na przyjęcie do Twojego punktu sprzedaży:

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki i wciśnij przycisk Enter, by wybrać paczkę, którą chcesz przyjąć od kuriera:

W kolumnie tabeli opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „PRZYJMIJ PRZESYŁKĘ”:

Kliknij w przycisk, status „Czy zeskanowana?” zmieni się na tak:

w tym kroku, masz możliwość rezygnacji z przyjęcia paczki poprzez kliknięcie „Anluj skanowanie” w kolumnie „Operacje”.

Aby zakończyć przyjęcie przesyłki, kliknij w niebieski przycisk powyżej tabeli:

Poprawne przyjęcie zakończy się zielonymi paskami z komunikatami informującymi o pomyślnym przyjęciu paczek do wydania klientom:

Proces zakończony – przyjęta przesyłka może zostać wydana klientowi.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces przyjęcia przesyłki od kuriera:

https://drive.google.com/file/d/1iaSGylMIxZ-DC85_MjuYrctxXXgz8BIp/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Ile można zarobić na usłudze odbioru i nadawania paczek?

W przypadku przesyłek Allegro – prowizja za jedną obsłużoną przesyłkę wynosi 80 groszy netto.

W przypadku operatora GLS – prowizja za jedną obsłużoną przesyłkę wynosi 1 zł netto.

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Co zrobić by zostać punktem odbioru i nadawania paczek?

Aby chcesz przystąpić do nowej usługi w Simapce niezbędne jest podpisanie umowy z naszym Partnerem – firmą Smart Points.

Do uruchomienia w Twoim punkcie sprzedaży punktu odbioru i nadawania paczek niezbędne jest pozyskanie kilku istotnych dla przewoźników danych. W tym celu należy wypełnić ankietę wstępną, na podstawie której zostanie przygotowana umowa. Po wypełnieniu danych firma Smart Points skontaktuje się z Tobą w przeciągu 14 dni w celu sfinalizowania umowy.

Aby przystąpić do wypełniania ankiety zaloguj się do panelu administracyjnego w Simapce, a nastepnie w menu bocznym odszukaj zakładkę „Umowy”, a następnie podzakładkę „Umowa na obsługę przesyłek”:

Po przejściu do podzakładki zobaczysz tabelę ze swoimi Punktami Sprzedaży, które możesz zgłosić jako Punkty odbioru i nadawania paczek:

Kliknij w niebieski przycisk „Wypełnij ankietę” przy wybranym punkcie sprzedaży. Otworzy się ankieta, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie pytania, na które będziesz musiał udzielić odpowiedzi.

Po wypełnieniu ankiety – oczekuj kontaktu ze strony firmy Smart Points w celu finalizacji umowy.

Masz problem z wypełnieniem ankiety? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak autoryzować płatność za towar?

Klient, który otrzymał od Ciebie link do wniosku o pożyczkę na zakup towaru i dokończył proces składania wniosku, posiadający limit kredytowy na zakupy w Twoim punkcie sprzedaży może dokonać zakupu towaru.

Aby autoryzować płatność za towar, przejdź do zakładki „Pożyczki dla klientów” -> „Udziel pożyczki”:

Możesz także skorzystać z paska skrótów:

Zobaczysz dwa kafle:

Kliknij w drugi z kafli – „Autoryzuj płatność za towar”. Zobaczysz formularz do wprowadzenia niezbędnych do autoryzacji danych:

Wpisz kod autoryzacji podany przez klienta – kod ten klient otrzyma po przeprocesowaniu wniosku, a następnie cenę towaru, który chce zakupić klient. Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie danych:

Po zweryfikowaniu danych, kliknij zatwierdź aby wysłać prośbę o autoryzację płatności.

Gotowe! Klient może odebrać towar, a pieniądze zostają przekazane na Twoje konto!

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak wysłać wniosek pożyczkowy do klienta?

Proces pożyczek w Simapce realizowane przez Oney Raty jest stworzony z myślą o komforcie i oszczędności czasu zarówno sprzedawcy jak i klienta. Aby maksymalnie skrócić czas i formalności, Ty wysyłasz klientowi odpowiedni wniosek, a klient otrzymuje link do samodzielnego dokończenia procesu, bez zaświadczeń o dochodach i skomplikowanej dokumentacji.

Aby wysłać wniosek do klienta, przejdź do zakładki „Pożyczki dla klientów” -> „Udziel pożyczki”:

Możesz także skorzystać z paska skrótów:

Zobaczysz dwa kafle:

Kliknij pierwszy z nich by wysłać wniosek, a w następnym kroku wskaż rodzaj wniosku pożyczki, jaką klient jest zainteresowany:

Dostępne są 2 rodzaje pożyczek:

  1. Pożyczka gotówkowa na konto – jest to pożyczka gotówkowa, na dowolny cel. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto klienta.
  2. Pożyczka na zakup towaru – jest to pożyczka – limit pożyczkowy, którą klient może wykorzystać na zakup towaru w Twoim punkcie sprzedaży. Wybierając ten typ pożyczki, klient może dokonywać zakupów w Twoim punkcie sprzedaży – wystarczy, że Autoryzujesz płatność za towar w Simapce, a pieniądze trafią bezpośrednio na Twoje konto.

Po wybraniu typu wniosku, wskaż formę dostarczenia linku z wnioskiem do klienta, można to zrobić poprzez SMS lub e-mail:

Wprowadź numer telefonu/adres e-mail klienta – dwukrotnie w celu uniknięcia pomyłki, a następnie zaznacz wymaganą zgodę, całość zakończ przyciskiem „Zatwierdź”.

Gotowe – wniosek został wysłany do klienta. Teraz klient powinien samodzielnie złożyć wniosek – całość jest bardzo szybka i prosta – pieniądze mogą być na koncie nawet w kilka chwil od wysłania linku i złożenia wniosku.

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.