Jak wydać przesyłkę kurierowi – PointPack?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki PointPack” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz pierwszy kafel „Obsługa kuriera”:

A następnie wybierz kafel „Wydaj przesyłki kurierowi”:

Wybierz operatora przesyłek, którego paczkę chcesz wydać kurierowi:

Następnie wprowadź numer paczki:

Zobaczysz listę paczek wybranego operatora, oczekujących na wydanie w Twoim punkcie sprzedaży. Zobaczysz też liczbę zeskanowanych przez Ciebie aktualnie paczek do wydania.

Zeskanuj lub wpisz numer kolejnych przesyłek do wydania, bądź zakończ wydanie wybranych przesyłek.

Możesz również zakończyć proces bez wydawania przesyłek i wydrukować potwierdzenie wizyty dla kuriera.

Po kliknięciu „Zakończ wydanie” jeśli w Twoim punkcie znajdują się inne oczekujące przesyłki, zostaniesz o tym poinformowany – jeśli mimo to, chcesz zakończyć wydanie, potwierdź klikając w przycisk.

Poprawne wydanie zakończy się zielonymi paskami z komunikatami informującymi o pomyślnym wydaniu paczek kurierowi:

Proces zakończony – przyjęta przesyłka/przesyłki może/mogą zostać wydana/wydane kurierowi, a Ty możesz wydrukować protokół.

UWAGA: w zależności od przewoźnika, w trakcie procesu możesz zostać poproszony o podanie danych autoryzacyjnych kuriera. W takim przypadku oproś kuriera o podanie danych i wpisz go w wyskakujące okienko w aplikacji.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces wydania przesyłki kurierowi:

https://drive.google.com/file/d/17G3sYAiBr5sfOw21SVeaTrLCIOVAPFDy/view?usp=drive_link

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak przyjąć paczkę od kuriera – PointPack?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki PointPack” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz pierwszy kafel „Obsługa kuriera”:

A następnie wybierz kafel „Przyjmij przesyłki od kuriera”:

Wybierz operatora przesyłek, którego paczkę chcesz przyjąć od kuriera:

Następnie wprowadź numer paczki:

Zobaczysz zeskanowaną/zeskanowane przez Ciebie przesyłki:

w tym kroku, masz możliwość rezygnacji z przyjęcia paczki poprzez kliknięcie „Anuluj skanowanie” w kolumnie „Operacje”.

Aby zakończyć przyjęcie przesyłki, kliknij w niebieski przycisk powyżej tabeli:

Poprawne przyjęcie zakończy się zielonymi paskami z komunikatami informującymi o pomyślnym przyjęciu paczek do wydania klientom:

Proces zakończony – przyjęta przesyłka może zostać wydana klientowi, a Ty możesz pobrać i wydrukować protokół.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces przyjęcia przesyłki od kuriera:

https://drive.google.com/file/d/1_eRR1-e9HvIQqCgJx7QZ5c5lRCybpe75/view?usp=drive_link

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak wydać paczkę klientowi – PointPack?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki PointPack” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz drugi kafel „Obsługa klienta”:

A następnie wybierz kafel „Wydaj przesyłkę klientowi”:

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki i wciśnij przycisk Enter, by wybrać paczkę, którą chcesz wydać klientowi:

Następnie zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN klienta, niezbędnego w celu weryfikacji. Poproś klienta o podanie kodu PIN i wpisz w odpowiednie pole. Następnie kliknij „Zatwierdź”:

Jeśli klient nie posiada kodu PIN, możesz skorzystać z przycisku, za którego pomocą ponownie wysłany zostanie kod PIN do klienta.

Zostaniesz poinformowany zielonym komunikatem o poprawności wprowadzonego kodu PIN. Poniżej widoczne będą trzy przyciski: Wydaj przesyłkę, Odmowa przyjęcia przesyłki oraz Anuluj.

Aby zakończyć wydanie przesyłki kliknij w przycisk „Wydaj przesyłkę”.

Aby anulować proces wydania przesyłki, wybierz przycisk „Anuluj”.

Jeśli klient odmawia przyjęcia przesyłki, wybierz przycisk „Odmowa przyjęcia przesyłki”:

Jeśli wybrałeś przycisk „Wydaj przesyłkę”, o poprawności wydania, zostaniesz standardowo poinformowany zielonym paskiem z komunikatem.

Proces zakończony – przyjęta przesyłka może zostać wydana klientowi.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces wydania przesyłki klientowi:

https://drive.google.com/file/d/17q7Sa_31thQ5qEV9lE8yYuCd9CA52J5B/view?usp=drive_link

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak przyjąć paczkę od klienta – PointPack?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki PointPack” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz drugi kafel „Obsługa klienta”:

A następnie wybierz kafel „Wydaj przesyłkę klientowi”:

Zobaczysz pole do wpisania lub zeskanowania numeru paczki, którą klient chce nadać w Twoim punkcie:

Po wpisaniu/zeskanowaniu numeru przesyłki, kliknij „Zatwierdź przyjęcie przesyłki”.

Zobaczysz tabelę z informacjami na temat przesyłki przyjmowanej od klienta:

O poprawności procesu zostaniesz poinformowany zielonym paskiem z komunikatem:

Proces zakończony – przyjęta od klienta przesyłka oczekuje na odbiór przez kuriera, a Ty możesz pobrać i wydrukować protokół.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces przyjęcia przesyłki od klienta:

https://drive.google.com/file/d/1FMsodGNCFgOshekMqg1Dfrw0LMCtf8Yd/view?usp=drive_link

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Proces przeetykietowania paczki UPS/Allegro – co to takiego i jak wygląda?

Paczki przewoźnika UPS/Allegro, których np. klient odmówił przyjęcia i oczekują na odebranie zwrotne przez kuriera, wymagają przeetykietowania – tzn. wygenerowania nowej etykiety dla paczki.

Aby sprawdzić czy jakieś przesyłki w Państwa punkcie sprzedaży wymagają przeetykietowania należy przejść do zakładki „Przeetykietowanie”. Pojawi się lista przesyłek oczekujących na przeetykietowanie.

Aby dokonać przeetykietowania, należy wpisać lub zeskanować przesyłkę, a następnie kliknąć przycisk enter. W kolumnie opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „Generuj etykietę”.

Kliknij w przycisk, aby wygenerować etykietę. Wydrukuj ją i naklej na paczkę w miejsce obecnej etykiety.

Proces przeetykietowania został zakończony, a przesyłka z nowym numerem trafiła na listę do wydania kurierowi.

Procesu przeetykietowania można dokonać także bezpośrednio z poziomu tabeli przesyłek do wydania kurierowi.

Znajdując się w zakładce „Obsługa kuriera” -> „Wydaj przesyłkę kurierowi”, po wybraniu operatora UPS, w tabeli przy przesyłce wymagającej przeetykietowania zobaczysz pomarańczowy status „Wymaga przeetykietowania”.

Wpisz numer lub zeskanuj przesyłkę. W kolumnie operacje zobaczysz niebieski przycisk „Przeetykietuj”. Kliknij w niego, aby przejść do procesu przeetykietowania:

Następnie kliknij w przycisk „Generuj etykietę”:

Wydrukuj wygenerowaną etykietę i naklej na paczkę w miejsce obecnej etykiety.

Proces przeetykietowania został zakończony, a przesyłka z nowym numerem trafiła na listę do wydania kurierowi.

Uwaga: wygenerowane etykiety, możesz w późniejszym czasie znaleźć w zakładce „Obsługa przesyłek” -> „Etykiety”.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces przeetykietowania

https://drive.google.com/file/d/1b6YQ_51JRgysdD3s0Wli0beX3yOA485f/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Przesyłka niezaawizowana GLS – co to takiego i co z nią zrobić?

W procesie przyjęcia przesyłek od kuriera GLS, może wystąpić sytuacja, w której kurier będzie miał przesyłkę skierowaną do Twojego punktu sprzedaży, ale przesyłka ta nie będzie widoczna w tabeli przesyłek w zakładce „Obsługa kuriera” -> „Przyjmij przesyłkę od kuriera”.

W tej sytuacji należy dodać paczkę niezaawizowaną do listy.

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki niezaawizowanej:

W kolumnie tabeli opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „DODAJ”:

Po kliknięciu w przycisk, przesyłka zostanie dodana do listy przesyłek oczekujących na przyjęcie od kuriera. Po tym kroku, możesz w standardowy sposób przyjąć uprzednio dodaną przesyłkę od kuriera.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces wydania przesyłki klientowi:

https://drive.google.com/file/d/1RndURpXpJ358ZW_eDbXWY375zLqjoKI1/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak przyjąć paczkę od klienta?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki Smart Points” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz drugi kafel „Obsługa klienta”:

A następnie wybierz kafel „Wydaj przesyłkę klientowi”:

Zobaczysz pole do wpisania lub zeskanowania numeru paczki, którą klient chce nadać w Twoim punkcie:

Po wpisaniu/zeskanowaniu numeru przesyłki, kliknij „Zatwierdź przyjęcie przesyłki”.

O poprawności procesu zostaniesz poinformowany zielonym paskiem z komunikatem:

Proces zakończony – przyjęta od klienta przesyłka oczekuje na odbiór przez kuriera.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces przyjęcia przesyłki od klienta:

https://drive.google.com/file/d/1YGk7YZ7xIXQrTCdZiZ1fxvakIpgN7AIJ/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak wydać paczkę klientowi?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki Smart Points” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz drugi kafel „Obsługa klienta”:

A następnie wybierz kafel „Wydaj przesyłkę klientowi”:

Zobaczysz tabelę z polem do wyszukiwania/skanowania paczek oraz listą wyboru przewoźników. Poniżej znajduje się tabela ze wszystkimi oczekującymi aktualnie na wydanie klientom przesyłkami w Twoim punkcie sprzedaży:

Możesz wybrać operatora przesyłek, którego paczkę chcesz wydać klientowi, by łatwiej było odszukać ją w tabeli:

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki i wciśnij przycisk Enter, by wybrać paczkę, którą chcesz wydać klientowi:

W kolumnie tabeli opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „WYDAJ PRZESYŁKĘ”:

Kliknij w przycisk, zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN klienta, niezbędnego w celu weryfikacji. Poproś klienta o podanie kodu PIN i wpisz w odpowiednie pole. Następnie kliknij „Zatwierdź”:

Zostaniesz poinformowany zielonym komunikatem o poprawności wprowadzonego kodu PIN. Poniżej widoczne będą trzy przyciski: Wydaj przesyłkę, Odmowa przyjęcia przesyłki oraz Anuluj.

Aby zakończyć wydanie przesyłki kliknij w przycisk „Wydaj przesyłkę”.

Aby anulować proces wydania przesyłki, wybierz przycisk „Anuluj”.

Jeśli klient odmawia przyjęcia przesyłki, wybierz przycisk „Odmowa przyjęcia przesyłki”:

Następnie wybierz z listy powód odmowy oraz opcjonalnie wprowadź komentarz dotyczący odmowy i klinknij „Zatwierdź”:

Jeśli wybrałeś przycisk „Wydaj przesyłkę”, o poprawności wydania, zostaniesz standardowo poinformowany zielonym paskiem z komunikatem.

Proces zakończony – przyjęta przesyłka może zostać wydana klientowi.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces wydania przesyłki klientowi:

https://drive.google.com/file/d/1C9jKci–8pyD5ee71uBZHDvFEZXaJGHm/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak wydać przesyłkę kurierowi?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki Smart Points” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz pierwszy kafel „Obsługa kuriera”:

A następnie wybierz kafel „Przyjmij przesyłki od kuriera”:

Zobaczysz tabelę z polem do wyszukiwania/skanowania paczek, listą wyboru przewoźników oraz dwoma przyciskami:

Wybierz operatora przesyłek, którego paczkę chcesz wydać kurierowi:

Zobaczysz listę paczek wybranego operatora, oczekujących na wydanie w Twoim punkcie sprzedaży:

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki i wciśnij przycisk Enter, by wybrać paczkę, którą chcesz przyjąć od kuriera:

W kolumnie tabeli opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „WYDAJ PRZESYŁKĘ”:

Kliknij w przycisk, status „Czy zeskanowana?” zmieni się na tak:

w tym kroku, masz możliwość rezygnacji z wydania paczki poprzez kliknięcie „Anuluj wydanie” w kolumnie „Operacje”.

Aby zakończyć wydanie przesyłki, kliknij w niebieski przycisk powyżej tabeli:

UWAGA: w zależności od przewoźnika, w kolejnym kroku możesz zostać poproszony o podanie kodu PIN/zlecenia odbioru kuriera. W takim przypadku oproś kuriera o podanie PINu lub numeru zlecenia odbioru i wpisz go w wyskakujące okienko w aplikacji.

Poprawne wydanie zakończy się zielonymi paskami z komunikatami informującymi o pomyślnym wydaniu paczek kurierowi:

Proces zakończony – przyjęta przesyłka może zostać wydana kurierowi.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces wydania przesyłki kurierowi:

https://drive.google.com/file/d/1HZPrEsdutTEbk_f0l9hfyA98OWNGv6Wa/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.

Jak przyjąć paczkę od kuriera?

Znajdując się w widoku sprzedawcy:

Wybierz z menu bocznego zakładkę „Przesyłki Smart Points” ->”Obsługa przesyłek”.

Możesz skorzystać również z paska skrótów – kliknij w:

Wybierz pierwszy kafel „Obsługa kuriera”:

A następnie wybierz kafel „Przyjmij przesyłki od kuriera”:

Zobaczysz tabelę z polem do wyszukiwania/skanowania paczek, listą wyboru przewoźników oraz dwoma przyciskami:

Wybierz operatora przesyłek, którego paczkę chcesz przyjąć od kuriera:

Zobaczysz listę paczek wybranego operatora, oczekujących na przyjęcie do Twojego punktu sprzedaży:

Zeskanuj lub wpisz numer przesyłki i wciśnij przycisk Enter, by wybrać paczkę, którą chcesz przyjąć od kuriera:

W kolumnie tabeli opatrzonej etykietą „Operacje” pojawi się niebieski przycisk „PRZYJMIJ PRZESYŁKĘ”:

Kliknij w przycisk, status „Czy zeskanowana?” zmieni się na tak:

w tym kroku, masz możliwość rezygnacji z przyjęcia paczki poprzez kliknięcie „Anluj skanowanie” w kolumnie „Operacje”.

Aby zakończyć przyjęcie przesyłki, kliknij w niebieski przycisk powyżej tabeli:

Poprawne przyjęcie zakończy się zielonymi paskami z komunikatami informującymi o pomyślnym przyjęciu paczek do wydania klientom:

Proces zakończony – przyjęta przesyłka może zostać wydana klientowi.

Poniżej znajdziesz nagranie video, w którym prezentujemy i omawiamy proces przyjęcia przesyłki od kuriera:

https://drive.google.com/file/d/1iaSGylMIxZ-DC85_MjuYrctxXXgz8BIp/view?usp=sharing

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Chętnie Ci pomożemy! Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.