Co znajduje się w zakładce „Dodatki”?

Znajdując się w aplikacji mobilnej lub w Simapce na komputerze, w menu widoczna jest zakładka „Dodatki”:

Zakładka w formie zwiniętej:

Zakładka w formie rozwiniętej:

Zakładka podzielona jest na trzy podzakładki:
Szkolenia:
Publikowane są tu materiały szkoleniowe w formie tekstowej, prezentacji, filmików. Wzięcie udziału w szkoleniu jest nieobowiązkowe.
Promocje:
Publikowane są tu nowe oferty oraz atrakcyjne promocje dla naszych użytkowników. Za pośrednictwem tej zakładki można skorzystać np. z możliwości zamawiania promocyjnych pakietów starterów. Zachęcamy do odwiedzania zakładki wszystkich, którzy chcą korzystać ze specjalnych ofert.
Opinie:
Zakładka ta służy nam do zbierania opinii oraz sugestii co do nowych produktów, usług, promocji oraz funkcjonalności aplikacji. Przesyłanie nam odpowiedzi na zadane pytania jest nieobowiązkowe, jednak stanowi dla nas bardzo ważną część rozwoju Simapki, dlatego prosimy o dzielenie się z nami swoimi opiniami.

O nowym dodatku/ nowych dodatkach poinformuje Cię cyfra w niebieskim kółku oraz cyfra przy nazwie danej podzakładki.

 

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.