Gdzie można znaleźć faktury w aplikacji?

Faktury za usługi w aplikacji Simapka wystawiane są 14 dnia każdego miesiąca na podstawie raportów rozliczeniowych. Wszelkie szczegóły dotyczące Państwa rozliczeń można znaleźć w zakładce „Rozliczenia”.

Aby wejść do zakładki, z menu bocznego należy kliknąć w „Rozliczenia”:

Kliknięcie spowoduje rozwinięcie menu zakładki:

Faktury za rejestrację kart SIM

Aby, przejść do faktur za rejestrację kart SIM, należy wybrać opcję „Rozliczenia rejestracji”. Twoim oczom ukaże się widok z zestawieniem rejestracji dokonanych w Twoich punktach sprzedaży:

Masz możliwość przeglądu rejestracji z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub ustawienia dowolnego zakresu dat, aby wygodnie móc przejrzeć pełną historię.

Zakładka pozwala na wyszukanie dowolnej rejestracji karty SIM, odfiltrowanie rejestracji z podziałem na operatorów, status rozliczeniowy oraz wygenerowanie raportu w formie pliku .xls (arkusz Excel) bądź .pdf.

Kliknięcie w podzakładkę „Faktury”:

spowoduje przejście do zestawienia raportów rozliczeniowych oraz faktur za dokonane rejestracje kart SIM:

Kliknięcie w  spowoduje pobranie dokumentu..

 

Faktury za polecenia

Aby, przejść do faktur za polecenia, należy wybrać opcję „Rozliczenia poleceń”. Twoim oczom ukaże się widok z zestawieniem tabelarycznym poleceń dokonanych w danym miesiącu w Twoich punktach sprzedaży i zakończonych sukcesem (sprzedażą). Poniżej znajduje się tabela z raportem rozliczeniowym oraz fakturą za dany miesiąc w formie do pobrania. Kliknięcie w  spowoduje pobranie dokumentu..

 

Faktury za ubezpieczenia

Aby, przejść do faktur za sprzedaż ubezpieczeń, należy wybrać opcję „Rozliczenia ubezpieczeń”. Twoim oczom ukaże się widok z zestawieniem ubezpieczeń sprzedanych w Twoich punktach sprzedaży:

Podobnie jak w przypadku rozliczeń rejestracji, zakładka pozwala na filtrowanie, przeglądanie rozliczeń z podziałem na daty oraz wyszukiwanie interesujących nas ubezpieczeń. Przy każdej ze sprzedanych polis widnieje jej aktualny status rozliczeniowy.

W przypadku statusu prowizja cofnięta, jest również informacja czy prowizja została cofnięta z powodu wypowiedzenia, czy odstąpienia klienta od umowy ubezpieczenia.

Kliknięcie w podzakładkę „Faktury”:

spowoduje przejście do zestawienia raportów rozliczeniowych oraz faktur za sprzedane ubezpieczenia:

Kliknięcie w  spowoduje pobranie dokumentu..

W przypadku rozliczeń ubezpieczeń, klienci mogą dokonywać odstąpień oraz wypowiedzeń umowy ubezpieczenia – w takim przypadku może okazać się niezbędne wystawienie faktury korekty. Faktury korygujące można znaleźć w tabeli opatrzonej nagłówkiem „FAKTURY KORYGUJĄCE”.

Faktury za doładowania Euronet i karty podarunkowe

Faktury za sprzedaż doładowań offline wystawiane są przez naszego Partnera, będącego dostawcą doładowań. Firma Euronet prześle Państwu drogą elektroniczną fakturę za sprzedaż doładowań z danego miesiąca jak również umieszczona zostanie ona w zakładce „Rozliczenia doładowań” -> „Rozliczenia doładowań Euronet” w Simapce.

W przypadku braku faktury na Państwa mailu – prosimy o kontakt z naszym działem obsługi. Fakturę znajdziecie Państwo w tabeli odpowiednio dla doładowań w kolumnie „Faktura za doładowania”, a dla kart podarunkowych w kolumnie „Faktura za karty podarunkowe”:

 

Faktury za doładowania online

Aby, przejść do faktur za sprzedaż doładowań online, należy wybrać opcję „Rozliczenia doładowań”, a następnie wybrać zakładkę „Rozliczenia doładowań online”.

Twoim oczom ukaże się widok z zestawieniem tabelarycznym doładowań sprzedanych w Twoich punktach sprzedaży, a poniżej tabelę z raportami oraz fakturami za dany miesiąc:

Masz problemy techniczne? Coś jest niejasne? Napisz do nas na bok@simapka.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 22 462 66 66.