Czy muszę pamiętać o zamknięciu dnia?

Zamknięcie dnia w Simapce odbywa się automatycznie. Po zakończeniu pracy w danym dniu, możesz wyłączyć Simapkę i terminal. Dzień zostanie automatycznie zamknięty (a co za tym idzie transakcje zostaną przesłane do rozliczenia) w momencie pierwszego połączenia Simapki z terminalem kolejnego dnia.

PRZYKŁAD:

Sprzedawca kończy pracę we wtorek wieczorem, następnego dnia w środę przychodzi do pracy, włącza aplikację oraz terminal – wtedy następuje automatyczne wywołanie zamknięcia dnia – transakcje zostają dostarczone do rozliczenia.

Przy automatycznym zamknięciu dnia pieniądze za transakcje otrzymasz po 48 godzinach.

Chciałbym otrzymać pieniądze następnego dnia roboczego – co zrobić?

Aby transakcje zostały dostarczone wcześniej, a pieniądze przesłane już następnego dnia roboczego, należy po zakończeniu pracy w danym dniu, ręcznie wywołać zamknięcie dnia na terminalu.

Aby to zrobić wejdź w menu terminala:

W menu odszukaj opcję „Zamknięcie dnia” – wejdź w nią klikając zielone kółko. Zostaniesz poproszony o podanie hasła – wpisz „2005„:

A następnie zatwierdź – zostaniesz przeniesiony do menu Zamknięcia dnia, wybierz „Zamknięcie dnia”:

Po zatwierdzeniu zielonym kółkiem, zobaczysz na ekranie komunikat:

Dzień na Twoim terminalu właśnie został zamknięty, a transakcje przesłane do rozliczenia.